Home / Cẩm nang / Video Sinh Học Lớp 12 – Hệ sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Hệ sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Hệ sinh thái – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Hệ sinh thái

Khái niệm hệ sinh thái

 • Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã (môi trường vô sinh của quần xã). Trong hệ sinh thái, các sinh vật trong quần xã luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Nhờ các tác động qua lại đó mà hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
 • Ví dụ: Hệ sinh thái ao hồ

 • Trong hệ sinh thái, trao đổi chất và năng lượng luôn diễn ra giữa các cá thể trong quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng. Trong đó, quá trình “đồng hóa” tổng hợp chất hữu cơ do các sinh vật tự dưỡng thực hiện và quá trình “dị hóa” do các sinh vật phân giải chất hữu cơ thực hiện.
 • Sơ đồ mối quan hệ giữa các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái

Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm:

Thành phần vô sinh :

 • Các chất vô cơ:  nước, điôxit cacbon, ôxi, nitơ, phốtpho…
 • Các chất hữu cơ:  prôtêin, gluxit, vitamin, hoocmôn…
 • Các yếu tố khí hậu:  ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khí áp…

Thành phần hữu sinh :

 • Sinh vật sản xuất:  đó là những loài sinh vật có khả năng quang hợp và hóa tổng hợp, tạo nên nguồn thức ăn cho mình và để nuôi các loài sinh vật dị dưỡng.
 • Sinh vật tiêu thụ:  gồm các loài động vật ăn thực vật, sau là những loài động vật ăn thịt.
 • Sinh vật phân hủy:  nhóm này gồm các vi sinh vật sống dựa vào sự phân hủy các chất hữu cơ có sẵn. Chúng tham gia vào việc phân giải vật chất để trả lại cho môi trường những chất ban đầu

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất

Các hệ sinh thái trên cạn: Các hệ sinh thái trên cạn chủ yếu gồm hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc và hoang mạc, sa van đồng cỏ, thảo nguyên, rừng lá rộng ôn đới, rừng thông phương Bắc, đồng rêu hàn đới.

 • Ví dụ: Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới

Các hệ sinh thái dưới nước:

Các hệ sinh thái nước mặn (bao gồm cả vùng nước lợ), điển hình ở vùng ven biển là các vùng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô và hệ sinh thái vùng biển khơi

Các hệ sinh thái nước ngọt được chia ra thành các hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ…) và hệ sinh thái nước chảy (sông, suối).

Ví dụ: Hệ sinh thái rạn san hô

Các hệ sinh thái nhân tạo

 • Đồng ruộng, hồ nước, rừng thông, thành phố …đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người
 • Ví dụ: Hệ sinh thái cánh đồng lúa

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái?

A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng

B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật)

C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định

D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh

Câu 2: Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?

A. Nấm

B. Cây xanh

C. Động vật ăn thực vật

D. Động vật ăn thịt

Câu 3: Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là một hệ sinh thái?

A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái

B. Vì thành phần chính là nước

C. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật

D. Vì nó chứa rất nhiều động vật thuỷ sinh

Câu 4: Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào nằm trong các tổ chức sống còn lại?

A. Quần thể.

B. Quần xã.

C. Hệ sinh thái. 

D. Sinh quyển.

Câu 5: Trong các hệ sinh thái sau đây, hệ nào có sức sản xuất cao nhất?

A. Hệ sinh thái đại dương.

B. Hệ sinh thái sa mạc.

C. Hệ sinh thái rừng lá kim. 

D. Hệ sinh thái cửa sông.

Đáp án:

1.B

2. B

3. A

4. A

5. D

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=7505840685881502053

Link tổng hợp: https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều Hoà – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *