Home / Cẩm nang / Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Tắt Dần – Dao Động Cưỡng Bức – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Tắt Dần – Dao Động Cưỡng Bức – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Tắt Dần – Dao Động Cưỡng Bức

Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Tắt Dần – Dao Động Cưỡng Bức

Dao động tắt dần

  • Khái niệm:

Dao động tắt dần là dao động có lực cản của môi trường làm biên độ giảm dần theo thời gian.

  • Đặc điểm: 

– Lực cản môi trường càng lớn thì dao động tắt dần xảy ra càng nhanh.

– Nếu vật dao động điều hoà với tần số ω = 0 mà chịu thêm lực cản nhỏ, thì dao động của vật tắt dần chậm. Dao động tắt dần chậm cũng có biên độ giảm dần theo thời gian cho đến 0.

Dao động duy trì

  • Khái niệm: 

Dao động duy trì là dao động được duy trì bằng cách cung cấp năng lượng trong mỗi chu kì để bổ sung phần năng lượng bị tiêu hao do ma sát nhưng không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó.

  • Đặc điểm: có tần số dao động bằng với tần số riêng của vật dao động

fdt=f0

Dao động cưỡng bức

  • Khái niệm:

Dao động cưỡng bức là dao động chịu thêm tác động của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn (gọi là lực cưỡng bức) có biểu thức 

F=F0cos(ωnt+φ)

Trong đó: F0 là biên độ của ngoại lực (N) và ωn=2πfn với fn là tần số của ngoại lực.

  • Đặc điểm: 

– Dao động cưỡng bức là dao động điều hoà có đồ thị hình sin.

– Tần số dao động cưỡng bức chính là tần số của lực cưỡng bức. fcb=fn

– Biên độ dao động cưỡng bức (Acb) phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

+ Sức cản môi trường 

+ Biên độ ngoại lực F0 (Acb tỉ lệ thuận với F0)

Hiện tượng cộng hưởng

Là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức đạt đến giá trị cực đại (Acb)max khi tần số ngoại lực (fn) bằng với tần số riêng (f0) của vật dao động, hay

(Acb)max⇔fn=f0

Phân biệt các loại dao động

  • Dao động cưỡng bức và dao động duy trì:

Giống nhau:

– Xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực

– Dao động cưỡng bức khi cộng hưởng có tần số bằng tần số riêng của vật

Khác nhau:

Dao động cưỡng bức

Dao động duy trì

– Ngoại lực là bất kỳ, độc lập với vật

– Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số fn của ngoại lực

– Biên độ của hệ phụ thuộc vào F0 và |fn−f0|

– Ngoại lực được điều khiển bởi dao động

– Dao động có tần số bằng tần số dao động f0 riêng của vật

– Biên độ không thay đổi

 

  • Hiện tượng cộng hưởng và dao động duy trì:

Giống nhau: tần số ngoại lực bằng tần số dao động tự do của hệ

Khác nhau:

Hiện tượng cộng hưởng Dao động duy trì

– Ngoại lực độc lập bên ngoài

– Năng lượng hệ nhận được lớn hơn năng lượng hệ tiêu hao do ma sát

– Ngoại lực được điều khiển bởi dao động

– Năng lượng hệ nhận được đúng bằng năng lượng hệ tiêu hao do ma sát

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=7056665686349980054

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *