Home / Cẩm nang / Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch – HocHay

Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Hạt Nhân Nguyên Tử – Phản Ứng Nhiệt Hạch – HocHay

Vật Lý Lớp 12 – Hạt Nhân Nguyên Tử – Phản Ứng Nhiệt Hạch

Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch

  • Phản ứng nhiệt hạch là gì?

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

  • Điều kiện thực hiện: để có phản ứng nhiệt hạch xảy ra:

– Nhiệt độ cao khoảng 50 triệu độ đến 100 triệu độ.

– Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

– Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

Năng lượng nhiệt hạch

– Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.

– Người ta chủ yếu quan tâm đến các phản ứng trong đó các hạt nhân hiđrô tổng hợp thành hạt nhân hêli.

– Tính theo một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng ít hơn phản ứng phân hạch, nhưng tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch.

Năng lượng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời và hầu hết các sao.

Những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch

– Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch rất lớn. 

– Nguồn nhiên liệu nhiệt hạch có trong thiên nhiên dồi dào gần như là vô tận.

– Chất thải từ phản ứng nhiệt hạch không làm ô nhiễm môi trường.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=3698445091155456938

https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html

#vatly12 #vatly12chuong7 #hatnhannguyentu #hatnhannguyentuvatly12 #phanungnhiethach #phanungnhiethachvatly12 #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều Hoà – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *